Baggrund og historie

Værløse Kommune er som de øvrige kommuner i København præget af mange solopraksis. Det vil sige at den praktiserende læge arbejder alene - typisk med en sygeplejerske eller en sekretær som medhjælp.

Årsagen til dette er historisk betinget. For 30-40 år siden fungerede stort set alle praktiserende læger i hele landet som sololæger. Man passede sine patienter nat og dag - et helt enormt arbejdspres. I forbindelse med oprettelse af lægevagter fandt lægerne ude i provinsen hurtigt ud af at et samarbejde under fælles tag indebar store fordele for lægerne. Man behøvede nu "kun" at have døgnvagt hver 5-6 nat. I Københavnsområdet og i nogle af de store provinsbyer kom der imidlertid en lægevagt bemandet med blandt andet yngre hospitalslæger og læger, der kun kørte lægevagt. Her kunne man altså fortsætte som sololæge og alligevel slippe med at have døgnvagt nogle gange om måneden. Der var ikke "noget", der umiddelbart ansporede én til at arbejde på en anden måde og hvorfor prøve noget nyt når man vidste hvad man havde syntes mange praktiserende læger at have tænkt.

Tiden er gået og det arbejdspres, der nu lægges ud i sundhedsvæsnets primærsektor (omfatter blandt andet hjemmesygeplejersker, sundhedsplejersker og praktiserende læger) er år for år steget. Som eksempel kan nævnes at hver eneste dansker - fra vugge til grav - går til egen praktiserende læge i gennemsnit 7 gange om året. Der er tale om en flerfolds øgning igennem de sidste årtier. Døgnet har fortsat kun 24 timer så hvis man som patient syntes "alting efterhånden skal gå så hurtigt" er det desværre ikke helt forkert. Hvis vi skal fastholde kvaliteten i vores arbejde og naturligvis gerne yderligere forbedre vores service overfor vores patienter kræver det nytænkning. Det kan vi opnå ved at oprette et lægehus som en samarbejdspraksis mellem de tre nuværende solopraksis. Vi får samlet en masse erfaring og øger den fælles kompetence i lægehuset. Derudover vil vi inddrage vores personale mere og mere i det daglige arbejde ligesom vi vil begynde at have læger under uddannelse til blandt andet at skulle blive praktiserende læger.

Ovenstående er en del af baggrunden for den interesse for at få etableret en form for "sundhedscenter" der i flere år har været i Værløse. Det er såvel patienter, læger og kommune der har været på banen. Flere forslag har været fremme, men er strandet på enten økonomi eller manglende muligheder for at få den rigtige placering i byen. Som eksempel kan nævnes at der for snart mange år var forslag om at bygge et lægehus ved Læsevej på "den høje grund". Senere har de praktiserende læger sammen med kommunen  diskuteret muligheden for at bygge ved Stiager overfor rådhuset hvor svømmehallen oprindeligt skulle have ligget. Denne sidste løsning viste sig at have meget lange udsigter og ville samtidig blive overordentlig kostbar.

Da vi i november måned 2002 pludselig fik mulighed for at købe det meste af første sal oven på Brugsens forretning i Bymidten slog vi derfor til. Der var oprindeligt et cafeteria i lokalerne ("Spisestedet") men de sidste mange år har de været indrettet til kontor med forskellige mindre handelsvirksomheder og to praktiserende læger i to solopraksis med en form for lokalefællesskab i en del af arealet.

Det er måske på sin plads at understrege at man som patient stadig har "sin egen læge" og altså ikke skal opleve at blive "tvunget" ind til en ny læge.

Vi har 400 m2 helt moderne lokaler på Bymidtens mest centrale hjørne. Her er 8 konsultationer / behandlingsrum, stort venteværelse og sekretariat, frokoststue, lagerlokaler og toiletter samt helt nye telefon-, EDB- og strømforsyningsfaciliteter. Her er endvidere elevator til gangbesværede (adgang via Fakta). Historien om vores tilblivelse og de mange "lidelser" vi skulle igennem er illustreret nedenfor. 

Comments