Baggrund og historie

For 30-40 år siden fungerede stort set alle praktiserende læger i hele landet som sololæger. Man passede sine patienter nat og dag. 

I forbindelse med oprettelse af lægevagter,  fandt lægerne ude i provinsen hurtigt ud af, at et samarbejde under fælles tag indebar store fordele for lægerne. Man behøvede nu "kun" at have døgnvagt hver 5-6 nat. I Københavns området og i nogle af de store provinsbyer kom der imidlertid en lægevagt bemandet med blandt andet yngre hospitals læger og læger, der kun kørte lægevagt. Her kunne man altså fortsætte som sololæge og alligevel slippe med at have døgnvagt nogle gange om måneden. Der var ikke "noget", der umiddelbart ansporede én til at arbejde på en anden måde og hvorfor prøve noget nyt når man vidste hvad man havde syntes mange praktiserende læger at have tænkt.

Tiden er gået og det arbejdspres, der nu lægges ud i sundhedsværnets primærsektor (omfatter blandt andet hjemmesygeplejersker, sundhedsplejersker og praktiserende læger) er år for år steget. Som eksempel kan nævnes at hver eneste dansker - fra vugge til grav - går til egen praktiserende læge i gennemsnit 7 gange om året. 

Hvis vi skal fastholde kvaliteten i vores arbejde og er et lægehus med flere faggrupper en fordel. Det var grunden til vi oprettede et lægehus, som en samarbejdspraksis mellem de tre nuværende solopraksis. Vi får samlet en masse erfaring og øger den fælles kompetence i lægehuset. 

Vi har løbende læger under uddannelse til blandt andet at skulle blive praktiserende læger.

Da vi i november måned 2002 pludselig fik mulighed for at købe det meste af første sal oven på den daværende "Brugsens" forretning i Bymidten, slog vi derfor til. Der var oprindeligt et cafeteria i lokalerne ("Spisestedet") men de sidste mange år har de været indrettet til kontor med forskellige mindre andelsvirksomheder og to praktiserende læger i to solopraksis med en form for lokale fællesskab i en del af arealet.

Det er måske på sin plads at understrege at man som patient stadig har "sin egen læge".

Vi har 400 m2 helt moderne lokaler på Bymidtens mest centrale hjørne. Her er 8 konsultationer / behandlings rum, stort venteværelse og sekretariat, frokoststue, lagerlokaler og toiletter. Her er endvidere elevator til gangbesværede (adgang via Fakta). Historien om vores tilblivelse og de mange "lidelser" vi skulle igennem er illustreret nedenfor. 

Comments