Ferie for Værløse Lægehus 2017De praktiserende læger i Værløse laver hvert år en samlet ferieplan.  
Under egen læges ferie må man således vente med rutinemæssige ting som blodtryk- og sukkersygekontrol.
Receptfornyelser på fast medicin skal også ske mens egen læge er hjemme så vidt det overhovedet er muligt.
Vi fornyer som hovedregel IKKE sovemedicin og lignende præparater.
 
Værløse Lægerhus dækker egen ferie og de andre læger kan have aftaler med at hjælpe hinanden under ferie.
Se på din egen læges hjemmeside.


Ċ
Torben Sørensen,
Jun 19, 2017, 1:44 PM
Comments