Links

Vanedannende medicin - nye retningslinjer for Værløse Lægehus:
 

Sundhedsstyrelsen har indført skærpede retningslinjer for ordination af afhængighedsskabende og beroligende medicin.

Sovemedicin, beroligende medicin og andet vanedannende medicin som f.eks. stærk smertestillende medicin kan kun bestilles ved personligt fremmøde i lægehuset og kun til kortere tid af gangen.

Receptfornyelse kan ikke ske pr. telefon eller via hjemmesiden jf. de skærpede retningslinjer.

Hensigten er såvel på kort sigt som på lang sigt at tidsbegrænse brugen af disse præparater, motivere til udtrapning og for at vi dermed har mulighed for at diskutere behandlingen og herunder risikoen for afhængighed af disse lægemidler.

De nye retningslinjer betyder at vi Værløse Lægehus

·         Altid er tilbageholdende med ordination af afhængighedsskabende medicin.

·         Altid vil forsøge udtrapning af etableret behandling i henhold til retningslinjerne, også hvis denne er mangeårig.

·         Altid giver kørselsforbund såfremt der er lægefaglig indikation herfor.

·         Som udgangspunkt kun fornyr recepter på afhængighedsskabende medicin ved konsultation, dvs fremmøde i klinikken.

·         Vi foretager evaluering af behandlingen minimum x 1 årligt ved en årskontrol ved læge.

Afhængighedsskabende medicin er:

·         Opioider (herunder morfin, codein, fentanyl, methadon, oxycodon, tapentadol, tramadol, buprenorphin og nalbuphin).

·         Anxiolytika og hypnotika/sedativa (herunder benzodiazepiner og andre lægemidler med lignende virkning, herunder zopiclon og zolpidem samt visse antihistaminer og antiepileptika med anxiolytisk virkning).

·         Visse lægemidler med centralstimulerende virkning (herunder centralstimulerende lægemidler indregistreret til behandling af narkolepsi og hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD).

Hvis du vil vide mere:

SST: Patientfolder om vanedannende medicinRegion H og kommuner i vores lokalområde
Tobak- og alkoholafvænning

Alkohol
. Vi vil naturligvis meget gerne rådgive yderligere hvis du er i tvivl om dit nuværende forbrug er for stort. En fast grænse for et uheldigt eller skadeligt forbrug kan næppe fastsættes.
Spørg dig selv:
  • Er der nogen, der har kommenteret mit forbrug?
  • Har jeg nogensinde haft behov for en reparationsbajer?
  • Har jeg nogensinde været så fuld, at jeg ikke kunne huske, hvad jeg foretog mig?

Tobak. Værløse Lægehus tilbyder naturligvis også råd og dåd til motiverede kommende ikke-rygere! Hvis du ryger kan du roligt se nærmere på denne side om rygeafvænning.

Om rejser

Beboerne i Værløse Kommune rejser virkelig meget! Køleskabene i Værløse Lægehus er derfor fyldt til randen med vacciner mod diverse eksotiske sygdomme. Vi har bl.a. tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til at vaccinere mod gul feber - generelt har vi stort set hele sortimentet fra Statens Serum Institut hjemme. Vær opmærksom på, at det er muligt at få tilsendt en sms eller en email hver gang du skal tage din malariapille på rejsen, eller besked når det er tid til en booster (genopfrisknings) vaccine. Der er også mange og gode råd om sundhed og sygdom i forbindelse med rejser på rejsedoktor.dk.

Send en mail til os med din rejseplan og -tidspunkt for afrejser / længde af rejse. Vi kan hjælpe med at sikre at du hverken får for få eller (mindst ligeså vigtigt) for mange vacciner

Om sport og motion

Om psykisk sygdom

For nogle år siden blev Psykiatrifonden dannet. Det er efter vores bedste overbevisning den mest seriøse og fornuftige forening om psykisk sygdom. Foreningen udgiver blandt andet blade, temahæfter samt afholder møder over hele landet. Hvis man kender nogle med psykisk sygdom (og det gør alle), hvis man selv har et problem eller hvis man vil vide hvad psykisk sygdom er og hvilke behandlingsformer der virker, er det et rigtigt godt sted at starte.

Om spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er langt hyppigere end vi nok egentlig er klar over. Her er en hjemmeside, som omhandler symptomer og mulige årsager til spiseforstyrrelser. Det er ikke hele sandheden, men der er mange meget gode overvejelser og samtidig er det skrevet på en forståelig måde.

Bliv bloddoner

Hvis du er sund og rask, er det bestemt værd at overveje at melde dig som bloddonor!

Andre links